ภูเก็ตวิลล่า รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษี ดีเด่น ประเภทรวดเร็วและสูงสุด ปี 2567 ของเทศบาลเมืองกะทู้


8 เมษายน 2567

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมดาราภูเก็ต  ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ภูเก็ตวิลล่า

คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นางสาว นภัค ณิชญณานนท์  เป็นผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประเภทรวดเร็วและสูงสุด 10 อันดับแรก

โดย มีนายวรรณยุทธิ์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ทางเทศบาลได้จัดงานโครงการนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการชำระภาษี