โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น

การคำนวณเงินกู้นี้เป็นการประมาณการยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อแนะนำโครงการ หรือ บริการสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ
ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และระยะในการผ่อนของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว


วงเงินที่ต้องการกู้

บาท


ระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระ

ปี

*สูงสุดไม่ควรเกิน 30 ปี


อัตราดอกเบี้ยธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย

               %

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564
ผลการคำนวณเงินกู้


ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
บาท

วงเงินกู้สูงสุด
บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ปี   
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564


     ธนาคารกรุงเทพ     5.75 %
* ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
** ผลการประเมินจากเครื่องคำนวณสินเชื่อบ้านเป็นเพียงการประเมินวงเงินกู้ในเบื้องต้น ส่วนการอนุมัติสินเชื่อสงวนสิทธิ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
*** อัตราดอกเบี้ยที่นำมาใช้คำนวณสินเชื่อบ้านของแต่ละสถาบันการเงินในที่นี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยชนิด MRR ของแต่ละธนาคาร โดยไม่ได้อ้างอิงส่วนลด