การกำกับดูแลกิจการ


บทนำ

ภูเก็ตวิลล่าได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา การสร้าง, การบริหาร และการกำกับดูแลธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เหล่ากรรมการของเรามีความรับผิดชอบสูง ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพสูง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

สิทธิของผู้ถือหุ้น

Phuket Villa Group ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุน และปกป้องพวกเขาในการใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐาน บริษัทละเว้นการกระทำใดๆ ที่อาจละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น