ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

          ตำแหน่งวิศวกรโครงการ

          ตำแหน่งพนักงานขาย (อสังหาริมทรัพย์)

          ตำแหน่ง Executive assistant


      รายละเอียดงาน

       ตำแหน่งวิศวกรโครงการ

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

          •  ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

          •  ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด

          •  ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

          •  ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

          •  ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

       คุณสมบัติ

          •  วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

          •  ใช้คอมพิวเตอร์ได้

          •  มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างน้อย 3 ปีขึ้นไป

          •  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

          •  รักงานภาคสนาม ประจำโครงการหมู่บ้านจัดสรร

       สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

          •  โบนัสตามผลประกอบการปีละ 1 - 2 ครั้ง

          •  ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

          •  ลาหยุดพักผ่อนประจำปี

          •  กองทุนประกันสังคม

          •  เบี้ยขยัน

          •  เครื่องแบบพนักงาน

          •  การฝึกพัฒนาบุคคลกรประจำปี

          •  งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี

          •  สวัสดิการอื่นๆ


       หมายเหตุ สวัสดิการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
      รายละเอียดงาน

       ตำแหน่งพนักงานขาย (อสังหาริมทรัพย์)

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

          •  ขาย แนะนำ ให้คำปรึกษา โครงการ

          •  ทำความรู้จักและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าผู้เข้าชมโครงการ

          •  ติดตามและโน้มน้าวใจลูกค้า จนกระทั่งปิดการขาย ดำเนินการเรื่องเอกสารการซื้อขาย

          •  ดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการขาย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด

       คุณสมบัติ

          •  อายุไม่เกิน 40 ปี

          •  รักงานขายและการบริการ, บุคลิคกภาพที่ดี, มีไหวพริบ, และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม

          •  ขยัน และกระตือรือร้นที่จะทำงานให้ถึงเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

          •  มีประสบการณ์การขายด้านอสังหาริมทรัพย์

          •  สามารถท่อสารอังกฤษได้บ้าง

          •  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

       สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

          •  โบนัสตามผลประกอบการปีละ 1 - 2 ครั้ง

          •  ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

          •  ลาหยุดพักผ่อนประจำปี

          •  กองทุนประกันสังคม

          •  เบี้ยขยัน

          •  เครื่องแบบพนักงาน

          •  การฝึกพัฒนาบุคคลกรประจำปี

          •  งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี

          •  สวัสดิการอื่นๆ


       หมายเหตุ สวัสดิการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
      รายละเอียดงาน

       ตำแหน่ง Executive assistant

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

          •  เป็นตัวกลางในการประสานงานและบริหารจัดการงานต่างๆ กับผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

          •  มีความเข้าใจธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจ

          •  บริหารจัดการงานเอกสารติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน และติดตามความคืบหน้า การทำงานตรงเวลา

          •  มีความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย

          •  การจัดเตรียมการประชุม/กิจการภายในและภายนอก สรุปผลการประชุม และทำ Minutes of Meeting ได้ดี

          •  การควบคุมเอกสาร (ตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติ)

          •  จัดการจดหมาย โต้ตอบจดหมายและรายงาน การแจกจ่ายจดหมายโต้ตอบและรายงานทั่วไป

          •  จัดตารางงาน นัดหมายงาน นัดหมายการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       คุณสมบัติ

          •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

          •  บุคลิกดีและอัธยาศัยดี มีทัศนคติบวกมีน้ำใจ

          •  เป็นนักสื่อสารที่ดีมาก ทั้งการฟังและการพูด มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

          •  มีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุกคล่องตัว

          •  ซื่อสัตย์ รักษาความลับได้

          •  มีทักษะในการใช้เทคโนยีขั้นพื้นฐาน ใช้ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint

          •  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

       วิธีการสมัครงาน

           1. สามารถส่ง Resume มาทาง e-mail : recruitment@phuketvilla.com

           2. สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครงานด้วยตัวเอง ที่สำนักงานขายภูเก็ตวิลล่า 68/191 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ติดต่อสอบถาม 076353501-3