ภูเก็ตวิลล่า จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาหลักสูตร การสร้างทีมงานคุณภาพ (Team Building) ประจำปี 2566 ณ สวนน้ำบลูทรี


2 ตุลาคม 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาหลักสูตร การสร้างทีมงานคุณภาพ  (Team Building) ประจำปี 2566 ณ สวนน้ำบลูทรี ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี  นายเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายบริหาร เป็นประทานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้พนักงาน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารฝ่าย จำนวนประมาณ 77 คนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งสังคม และเศรษฐกิจ ที่มีความแข่งขันที่สูงขึ้น และเพื่อให้ทุกคน ได้มุ่งมั่นที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมมีการแบ่งทีม แข่งทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ทั้งกิจกรรมบนบกและในน้ำ ซึ่งทุกเกมส์พนักงานก็มีความร่วมมือร่วมใจในการฝ่าฟันอุปสรรคของเกมส์ทั้งหลายจนเสร็จสิ้น และทุกกิจกรรมก็สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของทุกคนได้เป็นอย่างดี


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://shorturl.at/itDG5