ภูเก็ตวิลล่า มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี รร. บ้านท่าเรือ ปี 2565


17 มกราคม 2565

ช่วงบ่าย ของวันที่ 12 มกราคม 2565 ตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้ารับทุนการศึกษา ทั้งหมด 2 ทุน ทุนละ 1,500 บาท 

เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ดี เรียนดี ประพฤติดี โดยในวันนี้ คุณนที รักษ์ทองและคุณอรชา กุกไชย เป็นตัวแทนผู้มอบทุน


และในวันเสาร์ที่ 14 ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือได้จัดกิจกรรมวันเด็ก และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ในช่วงเช้า

เป็นจำนวน 1 ทุนได้แก่เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผิวดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท


และในช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีอีกจำนวนหนึ่งทุน

ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนรินทร์ นิตย์พราน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6


ทางภูเก็ตวิลล่าหวังว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่ได้รับทุน มีความตั้งใจเรียนขยันต่อไปเรื่อย

และทำหน้าที่ ที่ดีของตัวเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมเป็นคนดีของสังคมต่อไป