ภูเก็ตวิลล่า ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19


21 กรกฏาคม 2564

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 17.45 นาที สำนักงานใหญ่ภูเก็ตวิลล่า ได้นำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19 ซึ่งทางภูเก็ตวิลล่าได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ได้ทำการพ่นฆ่าเชื้อตามแผนกต่างๆ  ห้องประชุม ลิฟท์ และรวมถึงรถของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัส ให้แก่พนักงานและผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่