ภูเก็ตวิลล่า มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี รร. บ้านท่าเรือ ปี 2564


21 มกราคม 2564

วันนี้ เมื่อช่วงเช้า ( วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ) เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.  น.ส.นภัค ณิชญณานนท์ และนายนที รักษ์ทอง ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนบริษัทภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน  ทุนละ 1,500 บาท ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธุ์ บุญมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมคณะครู ร่วมรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ทางบริษัทฯ มีความมุ่งหวังเพียงอย่างเดียว ก็คือ อยากให้น้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะมีความตั้งใจ ขยันศึกษาเล่าเรียน ให้อย่างเต็มที่ เป็นเป็นเด็กดีของสังคมตลอดไป