PHUKET VILLA - THAILAND

ทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา


เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพัธ์ ณ โครงการภูเก็ตวิลล่า แคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแห้ง
เนื่องด้วยเป็นวันมาฆบูชา เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านที่นับถือศาสนาพุทธ ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรแห้งในครั้งนี้