Select Language:    Thai |  Eng
ภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า - สวนหลวง "พร้อมสรรพ ครบครัน สร้างฝันให้เป็นจริง" ...ความใกล้ที่ทำให้เรายิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น กับทำเลใหม่ใกล้ตัวเมืองยิ่งกว่า....

Completed Projects


Phuket villa 1

Phuket villa 2

Phuket villa 3

Phuket villa California

Phuket villa 5

Phuket villa
Morning Star

Phuket villa Suanluang

Phuket villa Patong

Phuket villa
Chaofah - Suanluang

Phuket villa Kathu