Select Language:    Thai |  Eng
ภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า - สวนหลวง "พร้อมสรรพ ครบครัน สร้างฝันให้เป็นจริง" ...ความใกล้ที่ทำให้เรายิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น กับทำเลใหม่ใกล้ตัวเมืองยิ่งกว่า....

News

อบรมหลักสูตรจิตวิทยา
เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม ทางภูเก็ตวิลล่ามีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน หลักสูตร "จิตวิทยาและบทบาทของการเป็นหัวหน้า" เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ให้พนักงานในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมเดย์อินน์ป่าตอง


All News »