Select Language:    Thai |  Eng
ภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า - สวนหลวง "พร้อมสรรพ ครบครัน สร้างฝันให้เป็นจริง" ...ความใกล้ที่ทำให้เรายิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น กับทำเลใหม่ใกล้ตัวเมืองยิ่งกว่า....

News

พิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย โครงการภูเก็ตวิลล่า ถลาง
เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 9.09 น. ทางโครงการ ภูเก็ตวิลล่า ถลาง
ได้ทำพิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย ณ บริเวณสวนสาธารณะ เพื่อเป็นศิริมงคลและ
เป็นที่สักการะบูชาของผู้อาศัยใน โครงการ โดยมี ผู้บริหารของภูเก็ตวิลล่าและพนักงานเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย


ตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย


ตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย


ตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย


All News »