Select Language:    Thai |  Eng
ภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า - สวนหลวง "พร้อมสรรพ ครบครัน สร้างฝันให้เป็นจริง" ...ความใกล้ที่ทำให้เรายิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น กับทำเลใหม่ใกล้ตัวเมืองยิ่งกว่า....

News

ทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา
เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพัธ์ ณ โครงการภูเก็ตวิลล่า แคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแห้ง
เนื่องด้วยเป็นวันมาฆบูชา เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านที่นับถือศาสนาพุทธ ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรแห้งในครั้งนี้


All News »