Select Language:    Thai |  Eng
ภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า - สวนหลวง "พร้อมสรรพ ครบครัน สร้างฝันให้เป็นจริง" ...ความใกล้ที่ทำให้เรายิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น กับทำเลใหม่ใกล้ตัวเมืองยิ่งกว่า....

News

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านบางคูและโรงเรียนบ้านท่าเรือ
เช้าวันที่ 13 มกราคม 2560 คุณเสนาะ ลิ้นจี่ ในฐานะตัวแทนของบริษัทภูเก็ตวิลล่า
ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู จำนวน 4 ทุน
ทุนละ 2,500 บาท หลังจากนั้น เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านท่าเรือ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้นักเรียนที่เรียนดี ได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนในภายภาคหน้าต่อไป


All News »