Select Language:    Thai |  Eng
ภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า - สวนหลวง "พร้อมสรรพ ครบครัน สร้างฝันให้เป็นจริง" ...ความใกล้ที่ทำให้เรายิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น กับทำเลใหม่ใกล้ตัวเมืองยิ่งกว่า....

News

หัวหน้าสำนักงานกงสุลจีนในจังหวัดภูเก็ต มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่
ช่วงบ่ายวันที่ 6 ม.ค. 2559 นางหวัง หุ้ยเจียน
รองกงสุลทั่วไปและหัวหน้าสำนักงานกงสุลจีนในจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ
เดินทางเข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ แก่คุณแก้วตา อุปัติศฤงค์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทภูเก็ตวิลล่า และครอบครัว เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ
พร้อมอวยพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ห้องรับรองสำนักงานใหญ่ภูเก็ตวิลล่า


All News »